INNOWACJE ENERGETYKA ŚRODOWISKO

projekty

PIŁA MŁYN jest innowacyjną firmą technologiczną działającą w obszarze gospodarki wodnej i energetyki wodnej.

Zajmujemy się projektowaniem i wdrażaniem instalacji chroniących naturalne środowisko. Naszą pasją jest efektywne wykorzystanie odnawialnych zasobów energetycznych realizowane w zgodzie ze środowiskiem przyrodniczym . Projektujemy elektrownie wodne, przepławki dla ryb i obiekty hydrotechniczne.

Nasze projekty są przyjazne dla środowiska

W naszych projektach stosujemy turbiny przyjazne rybom. Zawsze staramy się eliminować wprowadzanie oleju i smarów do wody, głównie poprzez stosowanie łożysk smarowanych wodą.

Nasze instalacje funkcjonują na obszarach Natura 2000 i na terenach chronionych, w tym na terenie Parków Narodowych i rezerwatów przyrody.

Mieszkamy i pracujemy nad rzeką, o małych elektrowniach wodnych i ich oddziaływaniu na ekosystem wiemy prawie wszystko.

Zespół projektowy PIŁY MŁYN to grupa doświadczonych projektantów z wieloletnim stażem w gospodarce wodnej i zespół młodych inżynierów których pasją jest wprowadzanie nowych technologii pro środowiskowych w gospodarce wodnej. Realizując specjalistyczne projekty wykorzystujemy doświadczenie współpracujących z nami inżynierów z Czech, Austrii i Kanady. Jesteśmy gotowi przystąpić do realizacji wszelkich projektów z zakresu energetyki wodnej i hydrotechniki.

green-energy

Każdy projekt jest dla nas ważny.

Ważne dla nas jest te kilka kroków do sukcesu i satysfakcji klienta.
Koncepcja
zawsze wspólnie z klientem staramy się opracować koncepcję i plan działania w taki sposób by efekt naszej pracy był spójny z oczekiwaniem inwestora i charakteryzował się największą efektywnością a także był przyjazny dla środowiska.
Burza mózgów
Wykorzystując doświadczenie naszych projektantów oraz dostępne innowacje technologiczne opracowujemy warianty realizowanego projektu; na tym etapie najważniejsza dla nas jest optymalizacja nie tylko procesu projektowego ale również procesu budowlanego i przyszłej eksploatacji instalacji
Wykonanie
Na każdym etapie wykonywania projektu wykorzystujemy wsparcie cyfrowych technik projektowania w tym przestrzenne symulacje i obliczenia przepływów; w złożonych i wielobranżowych projektach PIŁA MŁYN zawsze pełni rolę koordynatora projektów w zakresie wszystkich branż i wyposażenia elektrowni.
Testy i badania
Wykonując instalacje techniczne takie jak Elektroniczne Bariery Ochronne dla Ryb, w warunkach rzeczywistych badamy zaprojektowaną instalację, dla projektów hydrotechnicznych wykonujemy symulacje przestrzenne i badania przepływu, na życzenie inwestora wykonujemy makiety projektowanych instalacji i budowli.
Finalizacja
Uczestniczymy aktywnie w procesie inwestycyjnym, pełniąc nadzór projektowy lub nadzór inwestycyjny i właścicielski całego przedsięwzięcia.
Przed przekazaniem obiektu do ruchu prowadzimy szkolenia obsługi i opracowujemy zasady użytkowania i eksploatacji,
zawsze po wykonaniu zadania staramy się wraz w właścicielem instalacji dokonywać przeglądów i oceniać efekty naszej pracy po latach, co pozwala nam doskonalić nasze projekty.

Dane kontaktowe

Click to open larger mapSIEDZIBA PIŁA MŁYN
  • Białe Błota 18,
    86-131 Jeżewo
  • +48 52 33 18 666
  • +48 602 652 262

DANE KONTAKTOWE

Click to open larger mapBIURO PIŁA MŁYN